Zarząd

Jarosław Lesicki – Prezes Zarządu

Jarosław Michalski – Członek Zarządu

Igor Lesicki – Członek Zarządu

Tomasz Nowicki – Członek Zarządu

Krzysztof Łukaszyk – Członek Zarządu

Przemysław Szała – Członek Zarządu